čtvrtek 1. ledna 2009

Magický trojúhelník

Kdo by nechtěl, aby jeho investice byla vysoce zisková. Kdo by nechtěl, aby jeho investice byla málo riziková. Kdo by nechtěl, aby se jeho investice dala lehce prodat ve chvíli, kdy chceme investici ukončit, nebo když potřebujeme hotovost. Špatnou zprávou je, že všechny tyto tři podmínky, nemohou nikdy nastat současně.


Vztah mezi rizikem, ziskem a likviditou nazýváme magický trojúhelník.

Chcete vysoký výnos? Pak musíte jít do vysokého rizika. Chcete bezpečnou investici? Pak tolik nevynese. Chcete likviditu? Pak musíte jít na trh, kde se dá investice lehce prodat. Protože je tam však velké množství obchodníků, tak asi budou mít dost dobré informace, a asi to tolik nevynese. Prostě nejde splnit všechny podmínky najednou.

Co je to investice?
Investicí nazýváme všechno, co slouží k tvorbě budoucího zisku. Nejsou to věci sloužící k osobní spotřebě. Nejlépe si investici představíme jako to, co peníze vydělává a ne to co je žere. Například rodinný dům, určený k rodinnému bydlení investicí není, ale byt zakoupený za účelem vydělávání peněz pomocí příjmu od nájemníků investicí je. Nákup auta pro potřeby podnikání investicí je, nákup auta pro osobní potřebu investicí není.

Likvidita.
Investice je likvidní, pokud ji můžeme okamžitě a jednoduše prodat, za požadovanou cenu. Mezi úmyslem prodat a realizací prodeje není žádná, nebo jen minimální prodleva. Okamžitě nás napadne, že reality moc likvidní nebudou. Pokud se nejedná o atraktivní místo, tak sehnat kupce může nějakou dobu trvat, a také představy o ceně se mohou výrazně lišit.

Riziko.
Riziko označuje ztrátu. Pokud jdeme do rizika, tak jsme připraveni, že investice může být ztrátová. Čím ztrátovější investice může být, tím vyšší riziko podstupujeme. Například investice do akcií v letošním roce byla vysoce riziková a akcie ztratily v průměru asi 40% své hodnoty.

Zisk
Ziskem označujeme výnos z uskutečněné investice. Čím je zisk vyšší, tím lepší investice byla. Bohužel, zisk bývá vyvážen vysokým rizikem. Čím vyšší zisk z investice požadujeme, tím vyšší riziko je nutné podstoupit. V současné době, poté co jsme v minulosti byli svědky pyramidových her, vzestupu a pádu kampeliček a též pádu několika investičních fondů, by měla být nedůvěra k produktům slibujícím vysoké výnosy při velmi malém až takřka nepatrném riziku, bychom již měli umět rozlišit nebezpečné investice a umět se jich vyvarovat.

Jaké investice tedy přicházejí do úvahy? Podíváme se blíž na několik investičních možností. Do úvahy vezmeme následující investiční příležitosti: Státní dluhopisy, dluhopisy, akcie, komodity, zahraniční měny, drahé kameny, drahé kovy, reality, umění a starožitnosti, známky, drahá vína.

Vlastní úspory - výnos díky inflaci záporný, likvidita maximální, riziko nulové.
Státní dluhopisy – výnosy nízké, likvidita vysoká, riziko velmi nízké (nulové).
Dluhopisy – výnosy nízké, likvidita různá, riziko nízké.
Akcie (atraktivní firmy) – výnosy nižší, likvidita velmi vysoká, riziko nižší
Akcie (nové firmy) – výnosy vyšší, likvidita nízká, riziko vysoké
Komodity – výnosy vysoké, likvidita různá, většinou vysoká, riziko vysoké
Zahraniční měny – výnosy velmi vysoké, likvidita velmi vysoká, riziko velmi vysoké
Drahé kameny – výnosy vysoké, likvidita malá, riziko vysoké, vyžaduje zvláštní znalosti
Drahé kovy – výnosy běžné, likvidita vysoká, riziko malé
Reality – výnosy vysoké, likvidita malá, riziko malé
Umění, starožitnosti, známky, vína – výnosy mohou být velmi vysoké, likvidita minimální, riziko vysoké, vyžaduje zvláštní znalosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat